Versenyzői nyilatkozat

Az általam megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat nyilvántartásba vegyék, s azokat a sportrendezvényekkel kapcsolatosan felhasználják az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően. Hozzájárulok, hogy nevezésem adatait a törzsfutó rendszerben nyilvántartsák. A nevezett versenyen saját felelősségemre indulok. A versenyre mind fizikailag, mind mentálisan felkészültem, a versenyen való részvételhez megfelelő egészségügyi állapottal rendelkezem. Nincs tudomásom olyan betegségről, amely a versenyen való részvételemet megakadályozná.

Beleegyezem, hogy a versenyen készült képi-, hang-, és filmfelvételek külön jóváhagyás nélkül felhasználásra kerüljenek, azokért külön díjazás semmilyen címen nem illet meg.

A versenykiírásban szereplő kötelezettségeket tudomásul veszem. Elfogadom, hogy a versenytől való távolmaradásom esetén a befizetett nevezési díjra nem tartok igényt.

Tudomásul veszem, hogy a versenyből kizárásra kerülök, ha

– a nevezési lapot nem a valóságnak megfelelő adatokkal töltöttem ki;

– rajtszám nélkül versenyzek, vagy azt nem látható helyre rögzítem, vagy eltakarom, illetve ha elhagyom a versenyre kijelölt pályát.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a chip helytelen viseléséből adódó adatvesztésért,  a verseny helyszínén elhagyott tárgyakért a szervező nem vállal felelősséget.

Hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat nyilvántartásba vegyék, s azokat Dunakeszi Önkormányzati eseményekkel, hírekkel sportrendezvényekkel, kapcsolatosan felhasználják az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően.